Ogólne zasady sprzedaży i reklamacji

Sprzedającym jest Wigmet s.c Tomasz Dyrsowicz, Waldemar Maślanka os. Kazimierza Wielkiego 9 56-200 Góra, właściciel marki Arcybeton.

Poniżej znajdują się ogólne zasady sprzedaży produktów marki Arcybeton.

Wszystkie płyty są produkowane na indywidualne zamówienie klienta, nigdy nie są produkowane z wyprzedzeniem. Dzięki temu nasze płyty posiadają wymagane przez klienta cechy.

Zamówienia

Zamówienie można składać u naszych partnerów handlowych, których listę znajdziesz o na stronie www.arcybeton.pl w zakładce partnerzy, na adres e-mail znajdujący się w zakładce kontakt na naszej stronie www.arcybeton.pl (po wcześniejszym kontakcie z naszym działem handlowym), telefonicznie, osobiście w biurze naszej firmy znajdującym się pod adresem ul. Witosa 1, 56-200 Góra.

Realizacja

Czas realizacji zamówienia wynosi do 14 dni roboczych od momentu złożenia zamówienia. Czas realizacji może być inny w przypadku dużych zamówień lub zamówień płyt w innych kolorach niż proponowane (czas realizacji jest ustalany indywidualnie w momencie składania zamówienia). W przypadku zamówienia złożonego w punkcie jednego z naszych partnerów handlowych towar jest dostarczany do danego punktu. Jeżeli zamówienie zostało złożone bezpośrednio do producenta marki Arcybeton zostanie ono dostarczone na umówiony uprzednio adres przez nasz zespół który jest odpowiednio przeszkolony pod tym kątem lub firmę transportową posiadającą doświadczenie w transporcie tego typu produktów. Istnieje również opcja odbioru własnego z naszego magazynu w Górze na ul. Witosa 1.

Płatności

W przypadku dostawy za pośrednictwem kuriera bądź dostawy naszym transportem wymagane jest 100% przedpłaty. W przypadku odbioru własnego z naszych punktów z Góry lub Wrocławia wymagane jest 30% przedpłaty, reszta należności powinna być uregulowana w gotówce w momencie odbioru płyt.

 

Reklamacje

Reklamacje mogą dotyczyć:

  • Uszkodzenia płyt podczas transportu
  • Dostarczenia nieodpowiedniego produktu względem złożonego zamówienia.
  • Wad produktu, które ujawniły się  podczas montażu lub po zamontowaniu (przechowywanie, pielęgnacja i montaż płyt muszą być wykonywane ściśle według wytycznych producenta zawartych w karcie technologicznej produktu i wykonane muszą być zgodnie ze sztuką budowlaną. W przypadku niewłaściwego przechowywania lub doboru nieodpowiednich klejów, które mogą spowodować pęknięcia czy też przebarwienia, użycia nieodpowiednich kotew czy systemów montażu, uszkodzeń mechanicznych powstałych wskutek nie zachowania odpowiedniej ostrożności produkty nie podlegają reklamacji)
     

Arcybeton jest odpowiedzialny za zachowanie najwyższej jakości produkowanego i sprzedawanego produktu, a także za jego transport (gdy jest transportowany przez nas bądź firmę kurierską na nasze zlecenie, nie odpowiadamy za transport wykonywany przez klienta bądź firmę, której klient zlecił usługę transportu).

Uszkodzenia płyt prosimy zgłaszać niezwłocznie po ich otrzymaniu naszemu pracownikowi dostarczającemu towar bądź pracownikowi firmy kurierskiej dostarczającej towar.
W przypadku dostarczenia produktu niezgodnego z zamówieniem prosimy o zgłoszenie tego faktu w ciągu 3 dni roboczych. Koszt zwrotu towaru wynikającego z niewłaściwie złożonego zamówienia ponosi kupujący.

Prosimy o wzięcie pod uwagę swoich warunków budowy, które mogą spowodować brak możliwości lub ograniczenia w montażu płyt z betonu architektonicznego (np. stanu technicznego ścian na których mają być montowane, wilgoci ścian, nieszczelnych instalacji wodnych, grzewczych, nieszczelnych rynien w pobliżu miejsca zakładanego montażu, działania bardzo wysokich temperatur itp) czy też wpłynięcia na jakość i wytrzymałość płyt (np. lokalizacja budowy narażona na silne drgania spowodowane pracującymi w obiektach czy tez w niedalekiej odległości ciężkimi maszynami powodującymi drgania, lokalizacja budowy narażona na drgania spowodowane ponadnormatywnymi wstrząsami wywołanymi tąpnięciami w wyrobiskach górniczych, kontakt ze środkami chemicznymi itp.). Wszystkie prace montażowe muszą być wykonywane według norm budowlanych ogólnie przyjętych w Polsce.