Noₓ to tlenki azotu, jedne z głównych gazów zanieczyszczających powietrze, którym oddychamy. Niestety walka z emisją tych gazów nie należy do najłatwiejszych. Mają one ogromny wpływ na nasze zdrowie. Teraz możemy zadbać sami o powietrze którym oddychamy.

Tlenki azotu NO i NO2 powstają podczas procesu spalania odpadów czy też są emitowane przez kotłownie i zakłady przemysłowe. O ile w tych przypadkach zastosowanie zaawansowanych technologii oczyszczania emitowanych gazów ogranicza ich przedostawanie się do atmosfery to gorzej przedstawia się to w przypadku pieców domowych, przydomowych kotłowni i kominków, gdzie oczyszczania spalin właściwie się nie praktykuje.

Szacuje się, że połowa Nox produkowanego i emitowanego do powietrza przez człowieka pochodzi ze spalania paliwa w silnikach pojazdów. Odsetek ten niestety cały czas rośnie. W najgorszej sytuacji znajdują się tu tereny miejskie gdzie produkcja Nox jest bardzo wysoka, a miejska zabudowa nie pozwala na odpowiednią cyrkulacje powietrza znacznie pogarszając jego jakość. Tlenki azotu biorą udział w powstawaniu szkodliwego ozonu troposferycznego, wpływają fatalnie na glebę i wodę, a także na zdrowie roślin. Bezpośrednie przebywanie w obecności Nox wpływa na zdrowie ludzi powodując nawet problemy z oddychaniem u dzieci i ludzi starszych.