TioCem to zaawansowany technologicznie cement zawierający dwutlenek tytanu TiO₂ – fotokatalizator aktywnie usuwający tlenki azotu Noₓ z zanieczyszczonego powietrza.

Odbywa się to poprzez utlenianie szkodliwych tlenków do nieszkodliwych jonów azotanowych NO₃ pod wpływem światła. Powstające na powierzchni betonu jony nie są niebezpieczne, a wraz z wodorotlenkiem wapnia powstałego w betonie tworzą sole, które są spłukiwane przez deszcz.

Beton na bazie TioCem to beton samoczyszczący. Ułatwia usuwanie zabrudzeń organicznych z powierzchni betonowej. Dodając do tego proces produkcji, w którym TiO2 jest rozprowadzone równomiernie w masie produktu, daje nam nieskończoność dobroczynnego działania dwutlenku